<< Schedule for Sat Oct 21, 2017 - Sun Nov 19, 2017 >>


Date:


Sat Oct 21, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Sculpt (45)
11:00 am - 11:55 am Yoga Flow - All Levels

Sun Oct 22, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 8:55 am Pilates | Restore (55)
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Endurance (45)
11:00 am - 12:00 pm Yoga Flow - All Levels
11:30 am - 12:30 pm New Member FREE Demo Class

Mon Oct 23, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Restore (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)

Tue Oct 24, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
11:30 am - 12:25 pm Pilates | Sculpt
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)
7:30 pm - 8:15 pm Yoga Flow - All Levels

Wed Oct 25, 2017
Class
Instructor
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Restore (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Sculpt (45)

Thu Oct 26, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Restore (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Endurance (45)

Fri Oct 27, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Sculpt (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)

Sat Oct 28, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Sculpt (45)
11:00 am - 11:55 am Yoga Flow - All Levels

Sun Oct 29, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 8:55 am Pilates | Restore (55)
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Endurance (45)
11:00 am - 12:00 pm Yoga Flow - All Levels
11:30 am - 12:30 pm New Member FREE Demo Class

Mon Oct 30, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Restore (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)

Tue Oct 31, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
11:30 am - 12:25 pm Pilates | Sculpt
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)
7:30 pm - 8:15 pm Yoga Flow - All Levels

Wed Nov 1, 2017
Class
Instructor
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Restore (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Sculpt (45)

Thu Nov 2, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Restore (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Endurance (45)

Fri Nov 3, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Sculpt (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)

Sat Nov 4, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Sculpt (45)
11:00 am - 11:55 am Yoga Flow - All Levels

Sun Nov 5, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 8:55 am Pilates | Restore (55)
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Endurance (45)
11:00 am - 12:00 pm Yoga Flow - All Levels
11:30 am - 12:30 pm New Member FREE Demo Class

Mon Nov 6, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Restore (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)

Tue Nov 7, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
11:30 am - 12:25 pm Pilates | Sculpt
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)
7:30 pm - 8:15 pm Yoga Flow - All Levels

Wed Nov 8, 2017
Class
Instructor
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Restore (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Sculpt (45)

Thu Nov 9, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Restore (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Endurance (45)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)

Fri Nov 10, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Sculpt (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)

Sat Nov 11, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Sculpt (45)
11:00 am - 11:55 am Yoga Flow - All Levels

Sun Nov 12, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 8:55 am Pilates | Restore (55)
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Endurance (45)
11:00 am - 12:00 pm Yoga Flow - All Levels
11:30 am - 12:30 pm New Member FREE Demo Class

Mon Nov 13, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Endurance (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Restore (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)

Tue Nov 14, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
11:30 am - 12:25 pm Pilates | Sculpt
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)
7:30 pm - 8:15 pm Yoga Flow - All Levels

Wed Nov 15, 2017
Class
Instructor
8:30 am - 9:15 am Cycle | Endurance (45)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Restore (55)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)
4:30 pm - 5:25 pm Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Sculpt (45)

Thu Nov 16, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
9:30 am - 10:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
10:30 am - 11:25 am Pilates | Sculpt (55)
5:30 pm - 6:25 pm Pilates | Restore (55)
6:30 pm - 7:25 pm Pilates | Sculpt (55)
6:30 pm - 7:15 pm Cycle | Endurance (45)

Fri Nov 17, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:55 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:25 am Pilates | Sculpt (55)
8:30 am - 9:15 am Cycle | Sculpt (45)
9:30 am - 10:25 am Pilates | Sculpt (55)
10:30 am - 11:15 am Cycle | Sculpt (45)
12:00 pm - 12:55 pm Pilates | Sculpt (55)

Sat Nov 18, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Sculpt (45)
11:00 am - 11:55 am Yoga Flow - All Levels

Sun Nov 19, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 8:55 am Pilates | Restore (55)
9:00 am - 9:55 am Pilates | Sculpt (55)
9:15 am - 10:00 am Cycle | Sculpt (45)
10:00 am - 10:55 am Pilates | Sculpt (55)
10:15 am - 11:00 am Cycle | Endurance (45)
11:00 am - 12:00 pm Yoga Flow - All Levels
11:30 am - 12:30 pm New Member FREE Demo Class